Articles

S’inaugura un temps nou

In Uncategorized on Juliol 18, 2015 by Paco Raga

REUNIÓ DE PRESENTACIÓ DEL NOU EQUIP DE DIRECCIÓ DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I DE LES SEUES LÍNIES BÀSIQUES DE TREBALL.

IES Benlliure, 15 de juliol de 2015.

1.- Presentació del nou equip de direcció de la Conselleria d’Educació present a la reunió:

 Conseller: Vicent Marzà

 Secretari Autonòmic d’Educació: Miguel Soler

 Director General de Política Educativa: Jaume Fullana

 Director General de Política Lingüística: Rubén Trenzano.

 Director General de Centres i Personal Docent: Ximo Carrión.

 Directora General de FP: Marina Sánchez (es disculpa la seua absència).

 També està present a la reunió el nou Director dels Serveis Territorials d’Educació de València, Santiago Estañán.

2.- Plantejament de línies bàsiques de treball de la nova Conselleria. (Conseller)

Es destaca la importància que pretenen que tinguen el diàleg i el debat sobre supòsits pedagògics. Entenen que l’educació ha de ser un motor de transformació davant l’exclusió social.

Els eixos generals de la seua actuació seran els següents:

 Recuperació del professorat perdut durant els darrers cursos i de les aules que han estat suprimides. Per fer-ho possible, plantegen la necessitat de reduir ràtios.

 Millora de la participació educativa: nova llei de consells escolars.

 Nou model de formació del professorat.

 Reducció de la càrrega burocràtica als centres i a les aules. Això suposarà que haja de millorar la coordinació interna al si de l’Administració (inspecció, direccions generals, direccions territorials…)

 Elaboració d’una llei valenciana d’educació sobre la base del debat pedagògic.

 Posicionament absolutament contrari a l’aplicació de la LOMQUE, la qual hauria de ser derogada. S’aprofitarà el marge competencial amb què compta la Conselleria per reduir la incidència dels seus efectes més negatius. Els límits d’actuació per assolir-ho seran evitar l’acusació de prevaricació per part dels responsables polítics i no generar un caos organitzatiu al començament del nou curs.

 Nou decret d’escolarització.

 Dotar de més autonomia de funcionament als centres.

 Obrir un debat social i pedagògic sobre el plurilingüisme i els diferents programes lingüístics existents, considerant prioritàriament la seua eficàcia pel que fa a l’aprenentatge de les llengües.

 Impuls de la formació professional.

3. També ha exposat algunes de les primeres actuacions que el nou equip ha engegat en aquestes setmanes:

 Reunions amb tots els sectors de la comunitat educativa.

 Reunions amb els equips directius de tots els centres educatius valencians.

 Canvi de les dates de l’inici de curs.

 Encetar l’estudi per establir les dates de la convocatòria extraordinària de exàmens de l’ESO. S’avança que es valorarà la conveniència de fer-los al juny o al setembre sobre dades concretes en relació amb els resultats que s’han obtingut en un cas i en l’altre. La qüestió quedarà resolta durant el 1r trimestre del curs.

3.- Avanç de modificacions a tindre en compte per a la planificació del nou curs. (Miguel Soler).

Aquestes propostes van en la línia de dotar de més autonomia de funcionament als centres.

A Primària:

 Posar a l’abast dels centres d’Infantil i Primària la possibilitat d’ampliar les classes de 45 a 60 minuts si ho consideren. Els centres que vulguen mantindre les sessions de 45 minuts podran fer-ho. Aquesta mesura és també una recomanació, atesos els resultats negatius de les sessions de 45 minuts del curs passat.

 Autonomia per garantir la coordinació pedagògica interna i el funcionament dels equips corresponents de la manera que millor responga a les necessitats dels centres, trencant amb la rigidesa del decret curricular de la LOMQUE que eliminava el cicles i restringia el funcionament de les comissions de coordinació pedagògica en centres petits.

 Reduir les proves diagnòstiques a les establides per la LOMQUE. L’anterior Administració educativa les havia ampliades. Es considera que aquestes proves no detecten els problemes reals per a facilitar les eines necessàries de millora de la qualitat educativa dels centres.

A l’ESO:

 Xoc contra el fracàs escolar a Secundària. Els programes de millora de l’aprenentatge i el rendiment (PEMAR) detallats a la LOMQUE per a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge no tenen continuïtat en 4t d’ESO. S’està estudiant la concreció dels programes necessaris per al curs 2016-2017 en 4t d’ESO i que aquest alumnat no perda el tractament educatiu específic.

 Com a proposta a estudiar, posada en marxa de programes d’escolarització combinada per a alumnes amb risc d’abandó del sistema educatiu. Aquests programes establiran la coordinació entre l’escolarització obligatòria i altres recursos externs com a ara els tallers d’inserció laboral.

Al Batxillerat:

 Ampliació horària de les assignatures troncals específiques de 1r de Batxillerat per a garantir una millor base de coneixement d’àrees fonamentals i que l’alumnat tinga una bona preparació per al seu accés a l’educació superior. Es proposa que les assignatures troncals s’incrementen en una hora lectiva a la setmana i es passe de 3 a 4 hores setmanals. No afecta a la matriculació de l’alumnat ni de forma genèrica a les plantilles dels centres.

4.- (Algunes) qüestions plantejades pels assistents i respostes de l’equip de direcció de la Conselleria.

 No es plantegen canvis immediats per al pròxim curs a la FP.

 Incorporar actuacions de mediació familiar en coordinació amb l’escola en barris socialment desafavorits.

 Repensar el funcionament dels contractes programa i de les actuacions adreçades a l’alumnat nouvingut, com ara l’Aula PASE, que si bé han resultat prou eficaces cal reflexionar sobre el seu funcionament. S’està treballant sobre un nou model de contracte programa. (Jaume Fullana)

 L’escola pública és el “pal de paller” del sistema educatiu i la concertada haurà d’arribar allà on la pública no ho fa. (Conseller).

5.- Tancament de l’acte i anunci de futures actuacions.

El Conseller anuncia que, pel que fa a la nova normativa que regularà determinats aspectes de l’inici del curs (com ara la que donarà opció a programar sessions de 60 munits a Primària), es faran arribar als centres de manera imminent (divendres o dilluns) unes instruccions prèvies a la publicació formal d’aquesta normativa (probablement al setembre) perquè els centres puguen conèixer-les i considerar-les amb antelació.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: